×

คอร์สเรียนทั้งหมด

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 09.00 น.
2 20
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
0 20
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันอังคาร,พฤหัส 20.00 น.
1 20
฿990 รุ่นที่ 4
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน อังคาร, พฤหัส 20.00 น.
5 30
฿990 รุ่นที่ 5
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันจันทร์,พุธ 20.00 น.
3 30
฿990 รุ่นที่ 5
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเร่งรัด
1 5
฿1,900 รุ่นที่ 1
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันพฤหัส,ศุกร์ 10.00 น.
134 50
ฟรี รุ่นที่ 3
ภาษาจีนระดับต้น 2 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
1 20
฿1,500 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์, พฤหัส 20.00
38 30
฿990 รุ่นที่ 20
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน เสาร์, อาทิตย์ 10.00 น.
118 50
ฟรี รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
32 30
฿990 รุ่นที่ 7
เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
69 50
ฟรี รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1B เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี 20.00 น.
7 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร, พฤหัส 20.00
51 30
฿990 รุ่นที่ 19
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันจันทร์, พุธ 10.00 น.
68 50
ฟรี รุ่นที่ 1
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันจันทร์, พุธ 16.00 น.
74 50
ฟรี รุ่นที่ 2
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน เสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
25 30
฿990 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
11 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน เสาร์,อาทิตย์,อังคาร 10.0...
120 50
ฟรี รุ่นที่ 2
คอร์สทดลองเรียน เรียนวัน อังคาร,ศุกร์,อาทิตย์ 18.00 น.
124 50
ฟรี รุ่นที่ 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน วันจันทร์, พุธ 20.00 น.
15 20
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์,พุธ 20.00 น.
51 30
฿990 รุ่นที่ 18
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
34 20
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.30
42 30
฿990 รุ่นที่ 17
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน วันอังคาร, พฤหัส 20.0...
40 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
24 20
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.00
36 30
฿990 รุ่นที่ 6
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.00 น.
38 30
฿990 รุ่นที่ 4
รู้ภาษาญี่ปุ่นซักนิด ชีวิตจะง่ายและสนุกขึ้นเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่น
60 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พุธ 20.00 น.
58 30
฿990 รุ่นที่ 16
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 10.00 น.
44 30
฿990 รุ่นที่ 1
สนุกกับคันจิ N3 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 13.00 น.
30 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00
46 30
฿990 รุ่นที่ 15
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
47 30
฿990 รุ่นที่ 5
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
42 30
฿990 รุ่นที่ 14
สนุกกับคันจิ N5+N4 เรียนวันจันทร์, พฤหัส 20.00 น.
18 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 08.00 น.
20 20
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน เสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
30 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร,พฤหัส 20.00 น.
56 30
฿990 รุ่นที่ 13
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันจันทร์,พุธ 20.00 น.
57 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พุธ 20.00 น.
55 30
฿990 รุ่นที่ 11
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.00
56 30
฿990 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 18.00 น.
59 30
฿990 รุ่นที่ 10
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1A เรียน วันจันทร์, พุธ 20.00 น.
45 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1A เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี 20.00 น.
48 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
22 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ติวสอบ JLPT N5 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 10.00 น.
20 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับผู้สนใจงานแปลด้านวรรณกรรม
141 99
ฟรี รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
51 30
฿990 รุ่นที่ 12
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส
57 30
฿990 รุ่นที่ 9
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
56 30
฿990 รุ่นที่ 8
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ
44 25
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี
50 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์
58 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
54 30
฿990 รุ่นที่ 7
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พุธ
51 30
฿990 รุ่นที่ 6
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
50 30
฿990 รุ่นที่ 5
สนุกกับคันจิ N5+N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์
47 30
฿990 รุ่นที่ 1