×

คอร์สเรียนทั้งหมด

ภาษาจีนระดับต้น 2 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
0 20
฿990 รุ่นที่ 1
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 10.00 น.
12 30
฿990 รุ่นที่ 1
สนุกกับคันจิ N3 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 13.00 น.
4 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
1 30
฿900 รุ่นที่ 14
สนุกกับคันจิ N5+N4 เรียนวันจันทร์, พฤหัส 20.00 น.
1 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
4 20
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เรียน เสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
7 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร,พฤหัส 20.00 น.
1 30
฿990 รุ่นที่ 13
ภาษาจีนระดับต้น 1 เรียนวันจันทร์,พุธ 20.00 น.
12 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พุธ 20.00 น.
34 30
฿990 รุ่นที่ 11
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์
28 30
฿990 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 18.00 น.
27 30
฿990 รุ่นที่ 10
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เรียน วันจันทร์, พุธ 20.00 น.
33 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น 1 เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี 20.00 น.
45 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
8 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ติวสอบ JLPT N5 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 10.00 น.
11 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
51 30
฿990 รุ่นที่ 12
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส
57 30
฿990 รุ่นที่ 9
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
56 30
฿990 รุ่นที่ 8
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ
31 25
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี
49 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์
57 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00 น.
54 30
฿990 รุ่นที่ 7
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พุธ
50 30
฿990 รุ่นที่ 6
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 10.00 น.
47 30
฿990 รุ่นที่ 5
สนุกกับคันจิ N5+N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์
47 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พฤหัสบดี
50 30
฿990 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์
46 30
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์
44 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ ,พุธ
52 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียนวันอาทิตย์
23 20
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร,พฤหัสบดี
46 30
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์
31 25
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาจีนระดับต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์,พุธ
20 20
ฟรี รุ่นที่ 0
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันอาทิตย์
36 30
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 กลุ่มใหญ่ เรียนวันพฤหัสบดี
55 50
ฟรี รุ่นที่ 0
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 กลุ่มใหญ่ เรียนวันพุธ
99 99
ฟรี รุ่นที่ 0
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร,พฤหัสบดี
26 25
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 กลุ่มใหญ่ เรียนวันอังคาร
169 99
ฟรี รุ่นที่ 0
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์, พุธ
26 25
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 กลุ่มใหญ่ เรียนวันจันทร์
75 50
ฟรี รุ่นที่ 0
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ เซนเซจอย
25 25
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ เซนเซเตย
25 25
฿990 รุ่นที่ 1